announcement 06 2017announce 07 2018 pic

12062561 11

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่ สศท.10 ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส. ตามแผนปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 2 เพื่อทำความสะอาด จัดสถานที่ภายในอาคาร และพื้นที่บริเวณโดยรอบสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและน่าอยู่ อันจะส่งผลให้การทำงานเป็นระบบระเบียบและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ สศท.10 ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส. ตามแผนปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 2 เพื่อทำความสะอาด จัดสถานที่ภายในอาคาร และพื้นที่บริเวณโดยรอบสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและน่าอยู่ อันจะส่งผลให้การทำงานเป็นระบบระเบียบและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นอย่างดี

1

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยข้าราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 นางรัชนี ปิ่นอยู่ รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่10 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สศท.10 ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส. ตามแผนปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 1 เพื่อทำความสะอาด จัดสถานที่ภายในอาคาร และพื้นที่บริเวณโดยรอบสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี

32

          เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2560 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สศท.จะก้าวไปทางไหน ภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 20 ปี” ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี